Sample title

Uczymy ludzi, którzy aktywnie dążą do celu.

Nasza misja:

Szkoła języka angielskiego The Royal English School zapewnia najwyższą jakość nauczania na wszystkich poziomach językowych. Naszym celem jest wsparcie naszych słuchaczy w dążeniu do osiągnięcia sukcesów w środowisku społecznym, zawodowym i naukowym w USA i za granicą.

Od 2013 roku zajęcia odbywają się w wyłącznie trybie indywidualnym- nauczyciel prowadzi lekcje z jednym lub dwoma słuchaczami.

Nasza oferta:

• Ogólne kursy języka angielskiego na wszystkich poziomach.

• Przygotowanie do egzaminów TOEFL i IELTS

• Pomoc językowa przy pisaniu:

- życiorysów (CV) i listów motywacyjnych, 
- podań o pracę, 
- podań o przyjęcie na uniwersytet, 
- próśb o pożyczki, 
- esejów i prac semestralnych, 
- listów biznesowych i sprawozdań.

Opłata:

Wszystkie zajęcia kosztują $45 za godzinę (60 min).

Zapisy:

Słuchacze mogą zapisywać się w dowolnym czasie. 

Przed rozpoczęciem kursu słuchacz zdaje ustny lub pisemny test językowy w celu ustalenia poziomu językowego. Po sprawdzeniu testu nauczyciel spotyka się ze słuchaczem, żeby omówić wyniki i ustalić program nauczania.Za tę usługę nie pobiera się opłaty.

contacts